رجوع به محتوا ↓

خانه

NULL

The Selection Process for 2023-2024 Updates: We no longer accept applications. The Stage 1 results have been announced. 

نتایج دور اول از فرآیند پذیرش به تمامی متقاضیان از طریق ایمیل اعلام شد.

 

  •   خلاقیت, فعالیت و خدمت همواره جوهر آموزش در مدارس ما بوده است. دانش آموزان در تمام سنین و از تمام گروه ها علاوه بر موفقیت و پیشرفت در درون کلاس ها به درخشش و سرآمدی در خارج از  محیط آمو...


  •   «من مهمترین وظیفه ی آموزش را تضمین بقای این خصوصیات می دانم: کنجکاوی مبتکرانه، روحیه ی شکست ناپذیری، سرسختی در تعقیب اهداف، آمادگی برای گذشت کردن معقولان...


  • یونایتد ورلد کالج (UWC) سازمانی است که از تحصیل به عنوان نیرویی برای بهم متصل کردن مردم، ملت ها و فرهنگ های مختلف برای ترویج دوستی و آینده ای پایدار استفاده می کند. مدارس یونایتد ورلد کالج تحصی...


18 مدارس در سراسر جهان

در یونایتد ورلد کالج چه میگذرد؟