رجوع به محتوا ↓

مدارس ما


18 مدرسه UWC در 4 قاره مستقر هستند و هر سال به بیش از 10500 دانش آموز آموزشی چالش برانگیز و تحول آفرین ارائه می دهند.

هر یک از مدارس ما شخصیت و هویت متمایز خود را دارد که تحت تأثیر کشور میزبان، محیط خاص، بافت فرهنگی و جامعه آنها قرار دارد. برخی از مدارس در طبیعت قرار دارند، در حالی که برخی دیگر در شهرها یا روستا ها ادغام شده اند. این محیط‌ها همچنین به شکل دادن به آنچه که هر مدرسه UWC را خاص می‌کند کمک می‌کند. در برخی موارد، نزدیکی آنها به اقیانوس یا جنگل های بارانی است که به عنوان مثال، یک عنصر تجربی را به یادگیری دانش آموزان در مورد پایایی اضافه می کند. در برخی دیگر، این تاریخچه منطقه محلی است که می تواند به درک دانش آموزان در مورد چگونگی ساختن فردایی بهتر کمک کند.

آنچه که هر یک از آنها را به یک UWC تبدیل می کند، انتخاب بدنه دانش آموزی متنوع و تعهد آنها به ماموریت UWC برای تبدیل آموزش به نیرویی برای صلح و پایداری است. در هر UWC، دانش‌آموزان از سرتاسر جهان و با پیشینه‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی بسیار متفاوت گرد هم می‌آیند تا با یکدیگر و از یکدیگر زندگی کنند و بیاموزند که چه تغییری در جهان مورد نیاز است و چگونه می‌توانند آن را محقق کنند.

Page 1

18 مدارس در سراسر جهان