رجوع به محتوا ↓

ثبت درخواست پذیرش

جهت ثبت فرم تقاضانامه جهت تحصیل در مدارس ما در دوره‌ی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میتوانید از ۸ اکتبر / ۱۱ مهر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://apply.uwc.org/prog/united_world_college_iran_2023-2024_entry

متقاضیان تا ۸ دسامبر ۲۰۲۲ / ۱۷ آذر ۱۴۰۱ میتوانند فرم های خود را کامل و ارسال نمایند. کمیته از درنظر گرفتن افرادی که موفق به ثبت فرم های خود در این بازه‌ی زمانی نشوند به جد معذور است. 

جهت اطلاعات بیشتر از جزییات فرآیند پذیرش، مدارک مورد نیاز جهت تکمیل فرم ها، و پرسش به سوالات رایج به صفحات درج شده در سمت چپ مراجعه کنید.