رجوع به محتوا ↓

مدارک لازم

مدارک لازم جهت ثبت درخواستنامه برای تحصیل در مدارس UWC به قرار ذیل میباشد:

۱- پر کردن فرم درخواست نامه 

۲-تصویر ترجمه و اصل آخرین کارنامه‌ی تحصیلی و کارنامه‌ی تحصیلی سال پیش از آن

۳-تصویر صفحه اول گذرنامه معتبر

۴-عکس پرسنلی

بارگذاری این مدارک جهت ثبت تقاضانامه در سامانه ثبت درخواست پذیرش الزامی است.

در صورتی موجود نبودن گذرنامه‌ی معتبر یا مدرک مسافرتی، تصویر شناسنامه‌ی عکس دار یا کارت ملی مکفی است. در صورت ضمیمه کردن شناسنامه‌ی عکسدار یا کارت ملی، ترجمه‌ی آن نیز باید به همراه تصویر اصل آن ها ضمیمه شود. در صورت موجود نبودن شناسنامه‌ی عکسدار یا کارت ملی، شناسنامه‌ی بدون عکس قابل قبول است.
لازم بذکر است که داوطلبان دعوت شده به مرحله‌ی پایانی فرآیند پذیرش میبایست تصویری از گذرنامه‌ی معتبر خود ارایه نمایند.
در صورتی که متقاضی شهروند کشوری ثالث اما ساکن ایران است، متقاضی میبایست مدرک دال بر اقامت خود در ایران را در بخش مدرک مسافرتی ضمیمه نماید.
ترجمه‌ی مدارک به زبان انگلیسی میتواند توسط متقاضی شخصا انجام شود. برای ترجمه‌ی کارنامه‌های تحصیلی و مدارک هویتی، پیشنهاد میشود تا ترجمه تحت الگوی فایل ضمیمه انجام شود. ترجمه‌های شخصی میبایست تمام جزییات اصل مدرک را با زبان انگلیسی بازتاب نماید. 

 

جهت هرگونه سوال و رفع ابهام، میتوانید به ما ایمیل نمایید: info@ir.uwc.org