رجوع به محتوا ↓

وظایف

تمرکز کمیته ملی UWC در ایران روی فراهم آوردن آموزش بین فرهنگی به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای بیشترین جوان و با بهترین کیفیت است. بیش از 75 دانش آموز ایرانی تا به این روز از مدارس UWC فارغ التحصیل شده اند. این دانش آموزان، هدف UWC که جذب شرکت کننده و داوطلب از پیشینه های متفاوت اجتماعی، قومی و اقتصادی است را به بهترین نحو منعکس می کنند.

کمیته ملی UWC در ایران یک نهاد خیریه است. مدیریت عملیاتی کمیته ملی ایران توسط داوطلبان انجام می شود، که خود فارغ التحصیل مدارس UWC هستند.

به عنوان یک نهاد مستقل ناسودبر (غیرانتفاعی)، کمیته ملی UWC در ایران کاملا بر فعالیت های جذب سرمایه و کمک مالی دیگران وابسته است. سرمایه کمیته ملی UWC ایران از منابع زیر تشکیل شده است:

۱- کمک های مالی از افراد حقیقی

۲- شرکت ها

۳- بنیادها

۴- فارغ التحصیلان

۵- کمک های والدین

هدف کمیته ملی UWC در ایران افزایش مداوم بودجه عملیاتی خود است تا این امکان شرکت در برنامه های UWC در سراسر جهان را به دانش آموزان ایرانی بیشتری بدهد.